Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

        Xem với cỡ chữ    

 

I. TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG

 

Ông Lê Quốc Khánh

Chức vụ : Giám đốc

Điện thoại cơ quan : 0236-3.822.574

Điện thoại di động : 0983.118.894

Email: khanhlq2@danang.gov.vn

 

II. TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

 

Ông Hồ Tấn Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.849.275

Điện thoại di động: 0903.520.181

Email: tuanht1@danang.gov.vn

  III. BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG
 

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.849.277

Điện thoại di động: 0983.735.057

Email: thienhdq1@danang.gov.vn

   
 

Ngô Thị Bích Vân

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.822.390

Điện thoại di động: 0905.125.380

Email: vanntb2@danang.gov.vn
 

IV. TRUNG TÂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ LỄ HỘI

   
 

Ông Trần Xuân Thắng

Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ Trách

Số điện thoại cơ quan: 0236-3.888.229

số điên thoại di động: 0914.135.165

Email: thangtx@danang.gov.vn

 

 

 

V. TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO NGƯỜI LỚN TUỔI

 

Ông Nguyễn Trọng Nhưng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.829.142

Điện thoại di động: 0983.589.226

Email: nhungnt@danang.gov.vn

 

Ông Nguyễn Huy Trường

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.829.142

Điện thoại di động: 0903.501.201

Email: truongnh@danang.gov.vn
   
  VI. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN TDTT
 

Ông Đặng Đông Hải

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.626.766

Điện thoại di động : 0903.545.222

Email: haidd1@danang.gov.vn
 

Ông Nguyễn Văn Tâm

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.626285

Điện thoại di động: 0983.871.291

Email: tamnv2@danang.gov.vn

 

Ông Nguyễn Đông Hải

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.626.755

Điện thoại di động: 0905.014.567

Email: haind7@danang.gov.vn

 

Lê Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.797.754

Điện thoại di động: 0905393223

Email: hanhltm@danang.gov.vn

 

Ông Trần Đỗ Quang

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0913.344.592

Email: quangtd1@danang.gov.vn

 

VII. BẢO TÀNG MỸ THUẬT ĐÀ NẴNG

 

Ông Hà Thanh Vân

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.865.689

Điện thoại di động: 0903.549.449  

Email: vanht1@danang.gov.vn
 

Ông Nguyễn Văn Kỳ

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: 0905.261.144

Email: kynv@danang.gov.vn
 

VIII. TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ

 

Ông Ngô Văn Bảy

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.898.137

Điện thoại di động: 0905.111.507

Email: baynv@danang.gov.vn
 

Nguyễn Thanh Hồng

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.898.285

Điện thoại di động: 0914.000.444

Email: hongnt4@danang.gov.vn

   
 

Ông Cao Tấn Ngọc

 Chức vụ: Phó giám đốc

 Điện thoại cơ quan: 0236-3.898.470

Điện thoại di động: 0914.099.664

Email: ngocct@danang.gov.vn

 

IX. NHÀ HÁT TUỒNG NGUYỄN HIỂN DĨNH

 

Ông Trần Ngọc Tuấn

Chức vụ:  Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.561.293

Điện thoại di động: 0914.111.512 - 0915.142.427

Email: tuantn1@danang.gov.vn

 

Lê Thị Hương Trà

Chức vụ:  Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.561.291

Điện thoại di động: 0814.014.018

Email: tralth@danang.gov.vn

 

X. BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM

 

Ông Võ Văn Thắng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.500.855

Điện thoại di động: 0905.620.929

Email: thangvv1@danang.gov.vn
 

Ông Trần Đình Hà

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236. 3574801

Điện thoại di động: 0989392545

Email: hatd@danang.gov.vn

 

Ông Hồ Văn Duy

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.500.833

Điện thoại di động: 0903.570.169

Email: duyhv@danang.gov.vn

Ông Phan Công Hải

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0905.659.897

Email: haipc@danang.gov.vn

 
 

XI. THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

 

Ông Phạm Hồng Thái

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.600.304

Điện thoại di động: 0935.026.149

Email: thaiph1@danang.gov.vn
 

Bà  Vũ Thị Ân

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.176

Điện thoại di động: 0993.269.693

Email: anvt@danang.gov.vn


 

Lê Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.828.208

Điện thoại di động: 0914.017.503

Email: phuongltb@danang.gov.vn
 

XII. TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ

 

Ông Phan Đức Hùng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.867.227

Điện thoại di động: 0905.292.916

Email: hungpd@danang.gov.vn

 

XIII. TRUNG TÂM QUẢN LÝ QUẢNG CÁO

   
 

Khúc Thanh Hương         

Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách               

Điện thoại cơ quan: 0236-3.843.397

Điện thoại di động: 0972.974.048

Email: huongkt@danang.gov.vn
 

XIV. NHÀ HÁT TRƯNG VƯƠNG

 

Ông Trần Văn Hào

Chức vụ : Quyền Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.810.515

Điện thoại di động: 0988.366.882

Email: @danang.gov.vn

 

Ông Hoàng Ngọc Chiến

Chức vụ : Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.810.922

Điện thoại di động: 0913.496.548

Email: chienhn@danang.gov.vn

 

XV. CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN

 

Ông Ngô Trường Thọ

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.797.945
Điện thoại di động: 0913.415.744

Email: thont@danang.gov.vn
 

Ông Trần Công Tự

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: không có
Điện thoại di động: 0913.477108

Email: tutc@danang.gov.vn
 

Ông Nguyễn Đình Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.619.620
Điện thoại di động: 0913.477.089

Email: hoand@danang.gov.vn
   
   
   
   
   
   
   

 

Ông Hồ Văn Duy

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0236-3.500.833

Điện thoại di động: 0903.570.169

Email: duyhv@danang.gov.vn

 

 

Thời tiết    
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC
  • Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV
  • «
  • »
Liên kết website
3 8 4 2 9 6 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 30232
Tổng cộng: 3842965