Lãnh đạo sở

        Xem với cỡ chữ    

Ông Huỳnh Văn Hùng
      Chức vụ: Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.070
      IP Phone:  2601
      Điện thoại di động: 0914.169.339
      Email: hunghv2@danang.gov.vn

 

Ông Nguyễn Hữu Chiến
      Chức vụ: Phó Giám đốc Thường trực
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.888.428
      IP Phone:  2603
      Điện thoại di động: 0903.596.177
      Email: chiennh@danang.gov.vn
 

Ông Nguyễn Phúc Linh
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.889.062
      IP Phone:  2602
      Điện thoại di động: 0913.484.789
      Email: linhnp@danang.gov.vn

Nguyễn Thị Hội An
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.071
      IP Phone: 
      Điện thoại di động: 0935.155.889
      Email: annth11@danang.gov.vn

 
   
   


I. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở 

1.
Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở: 
   Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Sở. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính, phân bổ ngân sách huấn luyện và đào tạo vận động viên thành tích cao; quản lý di sản văn hóa, đặt đổi tên đường.

2. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Thường trực: 
    Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Thường trực. Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hóa cơ sở, nếp sống văn hoá văn minh đô thị, thông tin cổ động tuyên truyền, nghệ thuật quần chúng, triển lãm, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quản lý quảng cáo, quản lý karaoke, vũ trường, kinh doanh dịch vụ văn hóa; thi đua khen thưởng, hành chính quản trị, phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, pháp chế, phòng chống lụt bão và phòng cháy chữa cháy.
3. Ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở: 
    Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, tổ chức thi đấu, an ninh quốc phòng, quản lý nhà nước đối với các Hội, Hiệp hội, Liên đoàn về thể thao.
4. Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở:
Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nghệ thuật chuyên nghiệp, đối ngoại, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, trò chơi điện tử không kết nối mạng, bản quyền tác giả, điện ảnh, thư viện, gia đình, công nghệ thông tin, trả lời thư góp ý của tổ chức và công dân, nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước đối với các Hội, Chi hội về văn hóa, văn học, nghệ thuật, theo dõi việc đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình và các sản phẩm văn hóa độc hại.
II. Lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp: 

+ Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở:

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị sự nghiệp:

+ Văn phòng Sở

+ Phòng Kế hoạch Tài chính

+ Trung tâm Quản lý di sản văn hóa

+ Bảo tàng Đà Nẵng

+ Bảo tàng Điêu khắc Chăm

+ Bảo tàng Mỹ thuật

+ Ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Thường trực:

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

+ Phòng Quản lý văn hóa

+ Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình

+ Thanh tra Sở

+ Trung tâm Quản lý Quảng cáo

+ Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội

+ Trung tâm Văn hóa thành phố

+ Ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở: 

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

+ Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao

+ Trung tâm Thể dục Thể thao

+ Trung tâm Thể dục Thể thao Người lớn tuổi

+ Cung Thể thao Tiên Sơn

+ Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên Thể dục Thể thao

+ Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc:

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

+ Nhà hát Trưng Vương

+ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

+ Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

+ Thư viện Khoa học tổng hợp

+ Trưởng ban biên tập Website của Sở

 

 

 

Thời tiết    
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC
  • Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV
  • «
  • »
Liên kết website
3 8 4 3 0 1 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 30284
Tổng cộng: 3843017