Danh sách dịch vụ công trực tuyến
I Dịch vụ công trực tuyến mức 3
1 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại địa phương
2 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương và đưa tác phẩm mỹ thuật tại địa phương ra nước ngoài
3 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
4 Cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho các tổ chức thuộc địa phương
5 Cấp giấy phép tổ chức Lễ hội
6 Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke (đối với giấy phép đã được UBND các quận huyện cấp có số phòng từ 1-5)
7 Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke (đối với giấy phép đã được UBND các quận huyện cấp có 6 phòng trở lên)
8 Cấp giấy phép hoạt động vũ trường
9 Cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke (từ 1-5 phòng)
10 Cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke (6 phòng trở lên)
11 Cấp lại giấy phép kinh doanh karaoke hoặc chuyển đổi địa điểm hoặc bổ sung phòng (1-5 phòng)
12 Cấp lại giấy phép kinh doanh karaoke hoặc chuyển đổi địa điểm hoặc bổ sung phòng (6 phòng trở lên)
13 Công nhận Ban vận động thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội) thể dục thể thao có phạm vi hoạt động trong thành phố
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và CLB thể thao chuyên nghiệp

 

 

Liên kết website
3 8 4 2 9 6 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 30228
Tổng cộng: 3842961