Ngày 2/4, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng (Sở Xây dựng Đà Nẵng) cho hay, đến thời hạn chốt danh sách đã có 14 đơn vị trong và ngoài nước đăng ký tham dự cuộc thi phương án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng
   VĂN HÓA
Ngày 11-11, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về Quản lý di tích, di sản văn hóa dành cho công chức, viên chức đang công tác trong lĩnh vực bảo tàng, di tích; cán bộ chuyên trách và không chuyên trách quản lý các điểm di tích trên địa bàn phường, xã; viên chức, người phụ trách lĩnh vực bảo tàng, di tích tại các bảo tàng tư nhân địa bàn thành phố Đà Nẵng.
   GIA ĐÌNH
Ngày 15-10, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 cho gần 90 cán bộ làm công tác gia đình quận, huyện, phường, xã và các ngành, đoàn thể liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  

Video Video


4 8 4 6 0 3 8
Hôm nay: 1471
Tháng này: 20243
Tổng cộng: 4846038