GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Từ ngày Đến ngày Trích yếu Thao tác
17/02/202320/03/2023 Về việc Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng
File văn bản:
17/02/202320/03/2023 Góp ý Dự thảo Tờ trình về việc ban hành dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng
File văn bản:
30/09/202230/10/2022 Góp ý dự thảo Tờ trình về việc thông qua Đề án Đặt tên đường tại thành phố Đà Nẵng năm 2022; Đề án Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Năm 2022; Nghị Quyết Về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
File văn bản:
02/12/201910/12/2022 Góp ý dự thảo Đề án "Phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng"
File văn bản:
06/11/201915/11/2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND TP về quy định đối tượng, mức quà tặng NCC với CM nhân kỷ niệm ngày TB-LS hàng năm
File văn bản:
06/11/201915/11/2019 Góp ý dự thảo báo cáo tình hình trẻ em
File văn bản:
23/09/201930/09/2019 Góp ý dự thảo Đề án "Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động"
File văn bản:
19/08/201927/08/2019 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố
File văn bản:
03/06/201914/06/2019 tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng
File văn bản:
16/04/201926/04/2019 Góp ý dự thảo chính sách hỗ trợ người cao tuổi
File văn bản:

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 357,233 Hôm qua: 509 - Hôm nay: 85 Tuần này: 3,910 - Tuần trước: 1,128 Tháng này: 53,860 - Tháng trước: 16,970 Online: 10

Quảng cáo

Chung nhan Tin Nhiem Mang