Tài liệu

Tên biểu mẫu Ngày ban hành Loại biểu mẫu Ghi chú Thao tác
Báo cáo Chuyển đổi vị trí công tác
Tải biểu mẫu:
19/11/2021Chế độ chính sách 
BÁO CÁO NGHỈ HƯU, THÔI VIỆC, NGHỈ THEO CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Tải biểu mẫu:
19/11/2021Chế độ chính sách 
MẪU KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC; BÁO CÁO BỔ NHIỆM, XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC
Tải biểu mẫu:
19/11/2021Chế độ chính sách 
Tài liệu 2 14/04/2017Chế độ chính sách 
Tổng hợp danh sách xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, miễn nhiệm đối với viên chức
Tải biểu mẫu:
19/11/2021Chế độ chính sách 

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 279,454 Hôm qua: 444 - Hôm nay: 440 Tuần này: 3,375 - Tuần trước: 2,299 Tháng này: 48,984 - Tháng trước: 19,585 Online: 22

Quảng cáo

Chung nhan Tin Nhiem Mang