Tài liệu

Tên biểu mẫu Ngày ban hành Loại biểu mẫu Ghi chú Thao tác
Báo cáo Chuyển đổi vị trí công tác
Tải biểu mẫu:
19/11/2021Chế độ chính sách 
BÁO CÁO NGHỈ HƯU, THÔI VIỆC, NGHỈ THEO CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Tải biểu mẫu:
19/11/2021Chế độ chính sách 
MẪU KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC; BÁO CÁO BỔ NHIỆM, XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC
Tải biểu mẫu:
19/11/2021Chế độ chính sách 
Tài liệu 2 14/04/2017Chế độ chính sách 
Tổng hợp danh sách xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, miễn nhiệm đối với viên chức
Tải biểu mẫu:
19/11/2021Chế độ chính sách 

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 189,049 Hôm qua: 354 - Hôm nay: 137 Tuần này: 1,902 - Tuần trước: 925 Tháng này: 27,928 - Tháng trước: 28,042 Online: 22

Quảng cáo