Hội nghị thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Trung

        Xem với cỡ chữ    

Sáng 13/7/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Trung”. Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, đồng thời lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 35/QĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

   Tham dự Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện phòng nghiệp vụ văn hóa và thanh tra của các Sở VHTTDL, Sở VHTT khu vực miền Trung; đại diện một số sở ban ngành, phòng văn hóa thông tin các quận, huyện và Thư viện KHTH thành phố Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên phát biểu khai mạc Hội nghị

   Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Kim Oanh- Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả báo cáo tổng quan hệ thống pháp luật - quản lý- thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan, trình bày những kết quả đạt được cũng như những bất cập và hạn chế còn tồn tại trong hệ thống pháp luật, hệ thống quản lý và hệ thống thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Bà Phạm Thị Kim Oanh đã giới thiệu một trong những nội dung quan trọng của báo cáo là Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Theo đó, Dự thảo dành một chương quy định về tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng phù hợp với thông lệ quốc tế. Đại diện Thanh tra Bộ VHTTDL cũng trình bày báo cáo tham luận Hoạt động thực thi bảo hộ về quyền tác giả, quyền liên quan.

   Thay mặt Sở VHTT, bà Nguyễn Thị Hội An- Phó Giám đốc Sở tham gia báo cáo tham luận của Sở VHTT Đà Nẵng. Tham luận đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan tại thành phố Đà Nẵng; đồng thời đặt ra một số hạn chế, tồn tại và khó khắn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở VHTT thành phố Đà Nẵng

trình bày tham luận

   Hội nghị đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về công tác thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan. Các đại biểu cũng đã trình bày, đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

   Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng đánh giá cao sự phối hợp của Sở VHTT thành phố Đà Nẵng, ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổ chức, cá nhân đã tham gia, góp phần tạo nên thành công của Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao nhận thức và ý thức thực hiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; cần có sự kết nối, liên kết chặt chẽ hơn trong hệ thống quản lý và hệ thống thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan để nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

A.Q

 

 

Cập nhật ngày: 13-07-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 
Liên kết website
4 1 3 7 1 9 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 29549
Tổng cộng: 4137195