Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến

        Xem với cỡ chữ    

Sáng kiến là kết quả của hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và lợi ích kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở tham gia. Đội ngũ này đã không ngừng thi đua lao động sáng tạo, đề xuất nhiều sáng kiến, đóng góp quan trọng, có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực quản lý của ngành.

          Để hoạt động sáng kiến của Sở ngày càng phát triển, hàng năm, lãnh đạo Sở đều tổ chức phát động hoạt động sáng kiến trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở tại các hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm; hội nghị cán bộ công chức, người lao động và thường xuyên lồng ghép chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề, v.v… Bên cạch đó, lãnh đạo Sở cũng giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở chủ trì phát động trong hội viên, đoàn viên phong trào nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến, giải pháp công tác có tính khả thi để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn công tác. Sở cũng thường xuyên rà soát quy chế về hoạt động sáng kiến, ban hành các văn bản chỉ đạo về hoạt động sáng kiến của Sở để phù hợp với các quy định và sát tình hình thực tế, chú trọng phát huy các sáng kiến thiết thực liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của ngành nhằm mang lại lợi ích kinh tế, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả công việc. Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Qua đó, đã tạo không khí thi đua, nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng và công chức, viên chức, người lao động từng phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong hoạt động sáng kiến. Cùng với đó, hàng năm Sở tổ chức tập huấn cho các phòng, đơn vị sự nghiệp về hoạt động sáng kiến, giúp nâng cao sự hiểu biết về các quy định hướng dẫn hoạt động sáng kiến, đồng thời cũng hỗ trợ về thủ tục, chia sẻ thông tin về kỹ năng thực hiện sáng kiến. Hội đồng xét sáng kiến Sở thường xuyên được kiện toàn, củng cố, tiến hành xét kiến đúng quy trình, quy định, khách quan, công bằng.

          Trong 5 năm qua, đã có 154 sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động Sở được công nhận và áp dụng thực tế mang lại hiệu quả trong công việc. Đó là những sáng kiến liên quan đến công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, sáng kiến tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân, sáng kiến nâng cao thành tích vận động viên thể thao thành tích cao Đà Nẵng…Sở đã biểu dương, khen thưởng với tổng số tiền là 64.692.000 đồng cho tác giả các sáng kiến chất lượng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực góp phần vào sự phát triển của ngành. Đặc biệt, trong năm 2020, Sở có 02 sáng kiến được thành phố công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố, gồm sáng kiến: "Giải pháp phát triển thể thao biển thành phố Đà Nẵng" "Ứng dụng web đọc sách điện tử để phát triển thư viện điện tử phục vụ người dân trong việc đọc sách số, sách điện tử". Với những kết quả đã đạt được, trong 3 năm liên tục 2018, 2019, 2020, hoạt động sáng kiến của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng được thành phố xếp loại xuất sắc và xếp hạng cao trong số các sở, ngành, quận/huyện (năm 2018 xếp hạng thứ 10, năm 2019 và 2020 là hạng 5).

          Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, hoạt động sáng kiến của Sở Văn hóa và Thể thao vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Việc đăng ký xét sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động phần lớn để phục vụ cho xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm; chưa mạnh dạn hưởng ứng đăng ký xét sáng kiến cấp thành phố; kinh phí bố trí cho hoạt động sáng kiến còn hạn hẹp; một số đơn vị sự nghiệp chưa có sự quan tâm đúng mức đến hoạt động sáng kiến…

          Để hoạt động sáng kiến của Sở trong thời gian đến thực sự phát huy hiệu quả, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Tăng cường vai trò của lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trong việc phát động thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến tại đơn vị, có chính sách khen thưởng kịp thời nhằm động viên cho các tác giả sáng kiến. Định kỳ tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết để đánh giá phong trào sáng kiến của cơ quan, đơn vị, kịp thời đánh giá những mặt tích cực cũng như hạn chế trong hoạt động sáng kiến để đề ra các giải pháp đẩy mạnh phong trào sáng kiến tại mỗi đơn vị. Có như thế, hoạt động sáng kiến của Sở Văn hóa và Thể thao ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung.

Hoàng Gia

Cập nhật ngày: 13-09-2021
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác 

Liên kết website
7 4 8 8 4 2 0
Hôm nay: 8200
Tháng này: 88020
Tổng cộng: 7488420