Hội nghị triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và các nội dung tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị giai đoạn mới (2017-2022) đối với tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 16/6/2017, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện Phong trào và Đề án giai đoạn 2017-2022, định hướng đến năm 2025 tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 360 đại biểu của các sở,ban, ngành, đoàn thể, địa phương cơ sở trên địa bàn thành phố. Hội nghị đã triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện Phong trào và Đề án giai đoạn 2017-2022, định hướng đến năm 2025 đến các sở, ngành, đoàn thể, địa phương nhằm kêu gọi sự vào cuộc của tất cả các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện Phong trào và Đề án trong thời gian tới. Đồng thời, thảo luận, trao đổi cụ thể để thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện và chất lượng triển khai của Phong trào và Đề án trên địa bàn thành phố để đạt các mục tiêu thực hiện Phong trào và Đề án giai đoạn mới, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mai Thương

Cập nhật ngày: 16-06-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác 

Liên kết website
4 9 3 2 9 4 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 23065
Tổng cộng: 4932941