Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2021

        Xem với cỡ chữ    

          Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-SNV ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa và Thể thao thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố năm 2021, cụ thể như sau:

          Nội dung Thông báo số 09/TB-HĐXTVC

Cập nhật ngày: 07-10-2021
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác 

Liên kết website
7 4 8 8 3 3 8
Hôm nay: 8200
Tháng này: 87938
Tổng cộng: 7488338