Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

        Xem với cỡ chữ    

 

I. Nhà hát Trưng Vương

Ông Trần Văn Hào

     Chức vụ : Giám đốc

     Điện thoại cơ quan: 0236-3.810.515

     Điện thoại di động: 0988.366.882

     Email: haotv@danang.gov.vn

Ông Mai Duy Linh

     Chức vụ : Phó Giám đốc

     Điện thoại cơ quan: 0236-3.810.515

     Điện thoại di động: 0988.366.882

     Email: linhmd@danang.gov.vn

II.  Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Ông Trần Ngọc Tuấn

      Chức vụ: Giám đốc

      Điện thoại cơ quan: 0236. 3561.293

      Điện thoại di động: 0914111512

      Email: tuantn1@danang.gov.vn

 Bà Lê Thị Hương Trà
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236. 3561291
      Điện thoại di động: 0914014018
      Email: halth@danang.gov.vn

III. Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Ông Hồ Tấn Tuấn
     Chức vụ: Giám đốc
     Điện thoại di động: 0903 520181

     Điện thoại cơ quan: 0236.3500855
     Email: tuanht1@danang.gov.vn

Ông Hồ Văn Duy
      Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

      Điện thoại cơ quan: 0236. 3500833
      Điện thoại di động: 0903507169
      Email: duyhv@danang.gov.vn

Ông Trần Đình Hà
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236. 3574801
      Điện thoại di động: 0989392545
      Email: hatd@danang.gov.vn

IV. Bảo tàng Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện
      Chức vụ: Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236. 3849.277
      Điện thoại di động: 0983.735.057
      Email: thienhdq1@danang.gov.vn
Bà Ngô Thị Bích Vân
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236. 3822390
      Điện thoại di động: 0905.125.380
     Email: vanntb2@danang.gov.vn

Ông Phan Công Hải
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 
      Điện thoại di động: 0905.659.897
      Email: haipc@danang.gov.vn

V. Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng

Lê Thị Bích Phượng
      Chức vụ: Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236. 3.817.123
      Điện thoại di động: 0914.017.503
      Email: phuongltb@danang.gov.vn

Bà Vũ Thị Ân
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236. 3817123
      Điện thoại di động: 0983196174
      Email: anvt@danang.gov.vn

VI. Trung tâm Văn hóa - ĐIện ảnh thành phố Đà Nẵng

Ông Ngô Văn Bảy
      Chức vụ: Giám đốc

      Điện thoại cơ quan: 0236. 3898137
      Điện thoại di động: 0905111507
      Email: baynv@danang.gov.vn

Ông Cao Tuấn Ngọc
      Chức vụ: Phó Giám đốc

      Điện thoại cơ quan: 0236. 3898470
      Điện thoại di động: 0914.099.664
      Email: ngocct@danang.gov.vn

Ông Lê Quốc Khánh
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 
      Điện thoại di động: 0983.118.894
      Email: khanhlq2@danang.gov.vn

Ông Trần Xuân Thắng
         Chức vụ: Phó Giám đốc 

         Điện thoại cơ quan: 
         Di động: 0914135165
         Email: thangtx@danang.gov.vn

VII. Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên 

Ông Nguyễn Đông Hải
      Chức vụ: Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236.3626.755
      Điện thoại di động: 0905014567
      Email: haind7@danang.gov.vn

 Ông Nguyễn Văn Tâm
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236. 3626285
      Điện thoại di động: 0983871291
      Email: tamnv2@danang.gov.vn

Ông Trần Đỗ Quang
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 
      Điện thoại di động: 
      Email: quangtd1@danang.gov.vn

VIII. Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng

Ông Trần Công Tự
      Chức vụ: Giám đốc  
      Điện thoại di động: 0913.477.108
      Email: tutc@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Đình Hòa
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại di động: 0913 477089
      Email: hoand@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Đình Thanh
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại di động: 0906400559
      Email: thanhnd5@danang.gov.vn 

IX. Bảo tàng Mỹ Thuật

Ông Hà Thanh Vân
      Chức vụ: Giám đốc

      Điện thoại cơ quan: 0236.3.865.689

      Điện thoại di động: 0903.549.449

      Email: vanht1@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Kỳ
      Chức vụ: Phó Giám đốc  

      Điện thoại cơ quan: 0236.3865.399
      Điện thoại di động: 0905.261.144 

      Email: kynv@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Thị Trinh
      Chức vụ: Phó Giám đốc  

      Điện thoại cơ quan: 0236.3865.356
      Điện thoại di động: 0905.750.289

      Email: trinhnt@danang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác 

Liên kết website
7 4 8 8 3 9 2
Hôm nay: 8200
Tháng này: 87992
Tổng cộng: 7488392