Kế hoạch triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2014
Kết luận về tiếp tục thực hiện chỉ thị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Chỉ thị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

Liên kết website
4 9 3 2 8 5 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 22981
Tổng cộng: 4932857