TT số 08/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 cảu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định nội dung đánh giá phát triển TDTT.
Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.
Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.
Thông tư số 11/TT-BVHTTDL ngày 6 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo.
Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.
Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn.
Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.
Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin.
Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo.
Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 3 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
    1 

Liên kết website
5 1 8 3 1 1 7
Hôm nay: 2034
Tháng này: 38161
Tổng cộng: 5183117