Hệ thống văn bản pháp quy

Hiển thị 20 kết quả.
của 1
Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/2021/TT-BVHTTDL Văn hóa Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 22/09/2021
22 Quản lý nhà nước Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 30/08/2021
21 Quản lý nhà nước Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 30/08/2021
160/2018/NĐ-CP Quản lý nhà nước Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai 29/11/2018
Nghị định số 24/2020/NĐ-CP Quản lý nhà nước Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
144/2020/NĐ-CP Văn hóa Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 14/12/2020
01/2021/TT-BTC Văn hóa Thông tư số 01/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường 07/01/2021
115/2020/NĐ-CP Quản lý nhà nước NGHỊ ĐỊNH: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
112/2020/NĐ-CP Quản lý nhà nước NGHỊ ĐỊNH: VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 18/09/2020
106/2020/NĐ-CP Du lịch NGHỊ ĐỊNH: VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 10/09/2020
90/2020/NĐ-CP Quản lý nhà nước NGHỊ ĐỊNH: VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 13/08/2020
2825/QĐ-BVHTTDL Văn hóa Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/10/2020
36/2020/QĐ_UBND Quản lý nhà nước Về bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư. lưu trữ của thành phố Đà Nẵng 08/10/2020
54/2019/NĐ-CP Văn hóa NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG 19/06/2020
30/2020/NĐ-CP Quản lý nhà nước NGHỊ ĐỊNH: VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ 05/03/2020
119/2020/QH14 Quản lý nhà nước Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 19/06/2020
252/QĐ-BVHTTDL Quản lý nhà nước Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018 24/01/2019
289/QĐ-UBND Văn hóa Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực 21/01/2020
Luật số 26/2018/QH14 Thể thao Luật số 26/2018/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
36/2019/NĐ-CP Thể thao Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 29/04/2019
Hiển thị 20 kết quả.
của 1 

Thời tiết    
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC
  • Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV
  • «
  • »
Liên kết website
7 4 8 8 1 6 3
Hôm nay: 8200
Tháng này: 87763
Tổng cộng: 7488163