Văn bản pháp quy

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
09/2021/TT-BVHTTDLThông tư22/09/2021 Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
File văn bản:
22Quyết định30/08/2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
File văn bản:
21Quyết định30/08/2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
File văn bản:
01/2021/TT-BTCThông tư07/01/2021 Thông tư số 01/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
File văn bản:
144/2020/NĐ-CPNghị định14/12/2020 Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
File văn bản:
36/2020/QĐ_UBNDQuyết định08/10/2020 Về bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư. lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
File văn bản:
115/2020/NĐ-CPNghị định25/09/2020 NGHỊ ĐỊNH: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
File văn bản:
112/2020/NĐ-CPNghị định18/09/2020 NGHỊ ĐỊNH: VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
File văn bản:
106/2020/NĐ-CPNghị định10/09/2020 NGHỊ ĐỊNH: VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
File văn bản:
90/2020/NĐ-CPNghị định13/08/2020 NGHỊ ĐỊNH: VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
File văn bản:

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 115,884 Hôm qua: 669 - Hôm nay: 147 Tuần này: 4,518 - Tuần trước: 3,817 Tháng này: 21,655 - Tháng trước: 10,753 Online: 22

Quảng cáo