Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐNDNghị quyết14/07/2022 Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố Quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/ thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhân dân thành phố
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
21/2021/TT-BTTTTThông tư08/12/2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2015/TT-BTTTT NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN INTERNET
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
09/2021/TT-BVHTTDLThông tư22/09/2021 Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
22Quyết định30/08/2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
21Quyết định30/08/2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
01/2021/TT-BTCThông tư07/01/2021 Thông tư số 01/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
144/2020/NĐ-CPNghị định14/12/2020 Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
36/2020/QĐ_UBNDQuyết định08/10/2020 Về bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư. lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
115/2020/NĐ-CPNghị định25/09/2020 NGHỊ ĐỊNH: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
112/2020/NĐ-CPNghị định18/09/2020 NGHỊ ĐỊNH: VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 231,282 Hôm qua: 273 - Hôm nay: 124 Tuần này: 2,004 - Tuần trước: 1,798 Tháng này: 9,966 - Tháng trước: 5,362 Online: 21

Quảng cáo

Chung nhan Tin Nhiem Mang