Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2021
A+ | A | A-
Ngày đăng: 15/10/2021

          Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-SNV ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa và Thể thao thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố năm 2021, cụ thể như sau:

          Nội dung Thông báo số 09/TB-HĐXTVC

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 299,746 Hôm qua: 621 - Hôm nay: 589 Tuần này: 3,807 - Tuần trước: 2,465 Tháng này: 27,975 - Tháng trước: 32,950 Online: 33

Quảng cáo

Chung nhan Tin Nhiem Mang