Thông báo số 12/TB-HĐXTVC ngày 09/12/2021 về Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2021
A+ | A | A-
Ngày đăng: 09/12/2021
          Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

         Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-SNV ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2021;

          Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa và Thể thao thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2021 như sau:

Thông báo số 12/TB-HĐXTVC ngày 09/12/2021 về Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2021

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 189,119 Hôm qua: 354 - Hôm nay: 207 Tuần này: 1,902 - Tuần trước: 995 Tháng này: 27,928 - Tháng trước: 28,112 Online: 27

Quảng cáo