Lịch tiêm chủng vắc xin vaccine COVID-19 tại các điểm tiêm chủng từ 12-7 đến 31-7
A+ | A | A-
Ngày đăng: 12/07/2022
Sở Y tế thành phố thông báo lịch tiêm chủng vắc xin tại 41 địa điểm trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 12/7 đến 31/7. Theo đó, tại các điểm tổ chức tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi; tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lần 1 (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19; Tiêm chủng Moderna mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm Moderna từ đủ 28 ngày trở lên;...Thông tin cụ thể:

TT

Đa điểm tiêm chủng

Quận, huyện

Đi tượng tiêm chủng

Thời gian

1

TTYT quận Ngũ Hành Sơn, 582 Lê Văn Hiến

 

Ngũ Hành Sơn

 

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đi tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đi tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đi tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đi tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đi tượng từ 50 tuổi trở lên; đi tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19

12/7/2022-31/7/2022

2

Nhà Thi đấu Thể thao, 156 Hà Huy Tập

Thanh Khê

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho đi tượng từ lên 18 tuổi trở lên;

- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đi tượng từ 50 tuổi trở lên; đi tượng từ 18 tuổi đến 49 tuổi người từ 18 trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi chưa được tiêm trong các kế hoạch trưc đó; Tiêm mũi 3 cho đi tượng là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 05 tháng.

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 Pfizer đủ 28 ngày;

- Tiêm chủng Moderna mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm Moderna từ đủ 28 ngày trở lên.

12/7/2022-31/7/2022 (Từ Thứ 2 đến Thứ 7)

3

Trạm Y tế phường Chính Gián

Thanh Khê

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho đi tượng từ lên 18 tuổi trở lên;

- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đi tượng từ 50 tuổi trở lên; đi tượng từ 18 tuổi đến 49 tuổi người từ 18 trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi chưa được tiêm trong các kế hoạch trưc đó; Tiêm mũi 3 cho đi tượng là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 05 tháng.

 

4

Trạm Y tế phường Thạc Gián

5

Trạm Y tế phưng Thanh Khê Đông

6

Trạm Y tế phường Thanh Khê Tây

7

Trạm Y tế phường Vĩnh Trung

8

TTYT quận Sơn Trà – cơ sở 2 (1063 Ngô Quyền)

Sơn Trà

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đi tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đi tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đi tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đi tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đi tượng từ 50 tuổi trở lên; đi tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19

12/7/2022-15/7/2022

9

Trạm Y tế phường An Hải Bắc (127 Nguyễn Trung Trực)

Sơn Trà

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đi tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đi tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đi tượng từ 50 tuổi trở lên; đi tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19

10

Trạm Y tế phưng Phước Mỹ (231A Nguyễn Công Trứ)

11

Trạm Y tế phường Nại Hiên Đông (01 Nguyễn Trung Trực)

12

Trạm Y tế phường Mân Thái (261 Ngô Quyền)

13

Trạm Y tế phường Thọ Quang (K90/1 Phan Bá Phiến)

14

Ký túc xá phía Tây

Liên Chiểu

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đi tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đi tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đi tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đi tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đi tượng từ 50 tuổi trở lên; đi tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19

13/7/2022-18/7/2022

15

TTYT quận Hải Châu (38 Cao Thắng)

Hải Châu

1. Tiêm vắc xin Moderna mũi 1 cho đi tượng trẻ từ 06 đến dưới 12 tuổi

2. Tiêm vắc xin Moderna mũi 2 cho đi tượng trẻ từ 06 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 Moderna đủ 4 tuần

3. Tiêm Pfizer (mũi 1) cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi

4. Tiêm Pfizer (mũi 2) cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 Pfizer đủ 4 tuần

5.Tiêm vắc xin Pfizer (mũi 1, mũi 2) cho trẻ từ 12-17 tuổi đ điều kiện tiêm chủng.

6. Tiêm vắc xin Pfizer mũi nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 5 tháng

7. Tiêm vắc xin Pfizer mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4)  cho đi tượng từ 18 tuổi trở lên

Từ ngày 12/7/2022

đến 24/7/2022

 

Sáng

(từ 7h30-9h30)

Chiều

(từ 13h30-15h30)

16

Trạm Y tế  phường Thanh Bình (không tiêm ngày 13/7/2022 và ngày 24/7/2022)

Hải Châu

1. Tiêm vắc xin Pfizer mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4)  cho đi tượng từ 18 tuổi trở lên

2. Tiêm vắc xin Pfizer mũi nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 5 tháng

 

17

Trạm Y tế  phường Thuận Phước (không tiêm ngày 13/7/2022 và ngày 24/7/2022)

18

Trạm Y tế  phường Thạch Thang (không tiêm ngày 13/7/2022)

19

Trạm Y tế  phường Hải Châu 1 (không tiêm ngày 13/7/2022 và ngày 24/7/2022)

20

Trạm Y tế  phường Hải Châu 2 (không tiêm ngày 13/7-14/7/2022)

21

Trạm Y tế  phường Phước Ninh (không tiêm ngày 12/7-13/7/2022)

22

Trạm Y tế  phường Nam Dương (không tiêm ngày 13/7-14/7/2022)

23

Trạm Y tế  phường Bình Hiên (không tiêm ngày 12/7/2022 và ngày 26/7/2022)

24

Trạm Y tế  phường Bình Thuận (không tiêm ngày 13/7-14/7/2022)

25

Trạm Y tế  phường Hoà Thuận Đông (không tiêm ngày 13/7-14/7/2022)

26

Trạm Y tế  phường Hoà Thuận Tây (không tiêm ngày 13/7/2022 và ngày 24/7/2022)

27

Trạm Y tế  phường Hoà Bắc (không tiêm ngày 12/7/2022 và 14/7/2022)

28

Trạm Y tế  phường Hoà Cường Nam (không tiêm ngày 12/7-13/7/2022)

29

Nhà văn hoá Thể thao quận Cẩm Lệ (1054 Tôn Đản)

Cẩm Lệ

 

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đi tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đi tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đi tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đi tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đi tượng từ 50 tuổi trở lên; đi tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19

12/7/2022-16/7/2022

30

Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang

Hòa Vang

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đi tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đi tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đi tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đi tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đi tượng từ 50 tuổi trở lên; đi tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19

13/7/2022-16/7/2022 và 18/7/2022 - 22/7/2022

31

Trạm Y tế xã Hòa Sơn

32

Trạm Y tế xã Hòa Châu

33

Trạm Y tế xã Hòa Bắc

Hòa Vang

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đi tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đi tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đi tượng từ 50 tuổi trở lên; đi tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19

34

Trạm Y tế xã Hòa Nhơn

35

Trạm Y tế xã Hòa Liên

36

Trạm Y tế xã Hòa Tiến

37

Trạm Y tế xã Hòa Phước

38

Trạm Y tế xã Hòa Khương

39

Trạm Y tế xã Hòa Phong

40

Trạm Y tế xã Hòa Phú

41

Trạm Y tế xã Hòa Ninh

 


https://danang.gov.vn/viruscorona/chi-tiet?_c=100000181&id=49343

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 299,755 Hôm qua: 621 - Hôm nay: 598 Tuần này: 3,807 - Tuần trước: 2,474 Tháng này: 27,975 - Tháng trước: 32,959 Online: 35

Quảng cáo

Chung nhan Tin Nhiem Mang