Hãy cùng nhau hành động để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới (Ngày 2 tháng Hai) năm 2022 với chủ đề “Vì Con người và Thiên nhiên: hãy yêu quý, bảo vệ và phục hồi đất ngập nước”!
A+ | A | A-
Ngày đăng: 01/02/2023
Theo Ban thư ký Công ước Ramsar, ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, vì ngày 30 tháng 8 năm 2021, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 02 tháng 02 hàng năm là Ngày Đất ngập nước Thế giới, mở đầu cho tầm nhìn toàn cầu lớn hơn cho các vùng đất ngập nước. Ban thư ký Công ước Ramsar đã mời tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc tham gia tổ chức hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2022 với chủ đề “Vì Con người và Thiên nhiên: hãy Yêu quý, Bảo vệ và Phục hồi Đất ngập nước" (“Wetlands Action for People and Nature: Value, Manage, Restore, and Love - Wetlands") nhằm kêu gọi sự tăng cường nỗ lực và đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước và đây là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học.

     Ngày 19/01/2022, UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 407/UBND-ĐTĐT về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới (Ngày 2 tháng Hai) năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 với chủ đề “Vì Con người và Thiên nhiên: hãy yêu quý, bảo vệ và phục hồi đất ngập nước” ("Wetlands Action for People and Nature: Value, Manage, Restore, and Love - Wetlands"), Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã triển khai tại Công văn số 341/STNMT-CCMT ngày 26/1/2022 đến các sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể và cộng đồng với các hoạt động chính như

     (1) Phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống con người và thiên nhiên, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái, các hoạt động thể hiện tình yêu đối với các vùng đất ngập nước.

     (2) Tuỳ theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào với các nội dung: bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước.

     (3) Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, kế hoạch phát triển lĩnh vực thuộc cơ quan, đơn vị quản lý.

     (4) Đưa các bản tin hoặc phim ngắn về chủ đề vai trò của đất ngập nước trên các kênh truyền thông lĩnh vực các cơ quan, đơn vị quản lý.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: http://www.worldwetlandsday.org.

Nguồn: http://tnmt.danang.gov.vn/thong-tin-chuyen-nganh/chi-tiet?id=2594&u=haycungnhauhanhongehuongungngayatngapnuocthegioingay2thanghainam2022voichueviconnguoivathiennhienhayyeuquybaovevaphuchoiatngapnuoc 

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 299,543 Hôm qua: 621 - Hôm nay: 386 Tuần này: 3,807 - Tuần trước: 2,262 Tháng này: 27,975 - Tháng trước: 32,747 Online: 52

Quảng cáo

Chung nhan Tin Nhiem Mang