Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
A+ | A | A-
Ngày đăng: 08/10/2021

 

I. Nhà hát Trưng Vương

Ông Trần Văn Hào
Chức vụ : Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236-3.810.515
Điện thoại di động: 0988.366.882
Email: haotv@danang.gov.vn

Ông Mai Duy Linh
Chức vụ : Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236-3.810.515
Điện thoại di động: 0988.366.882
Email: linhmd@danang.gov.vn

II. Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Ông Trần Ngọc Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3561.293
Điện thoại di động: 0914111512
Email: tuantn1@danang.gov.vn

Lê Thị Hương Trà
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3561291
Điện thoại di động: 0914014018
Email: halth@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Thanh Phương
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3561293
Điện thoại di động: 0905.405.300
Email: phuongnt27@danang.gov.vn

III. Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Ông Hồ Tấn Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại di động: 0903 520181
Điện thoại cơ quan: 0236.3500855
Email: tuanht1@danang.gov.vn

Ông Hồ Văn Duy
Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách
Điện thoại cơ quan: 0236. 3500833
Điện thoại di động: 0903507169
Email: duyhv@danang.gov.vn

Ông Trần Đình Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3574801
Điện thoại di động: 0989392545
Email: hatd@danang.gov.vn

IV. Bảo tàng Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3849.277
Điện thoại di động: 0983.735.057
Email: thienhdq1@danang.gov.vn

Ngô Thị Bích Vân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3822390
Điện thoại di động: 0905.125.380
Email: vanntb2@danang.gov.vn

Ông Phan Công Hải
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0905.659.897
Email: haipc@danang.gov.vn

V. Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng

Lê Thị Bích Phượng
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3.817.123
Điện thoại di động: 0914.017.503
Email: phuongltb@danang.gov.vn

Vũ Thị Ân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3817123
Điện thoại di động: 0983196174
Email: anvt@danang.gov.vn

VI. Trung tâm Văn hóa - ĐIện ảnh thành phố Đà Nẵng

Ông Ngô Văn Bảy
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3898137
Điện thoại di động: 0905111507
Email: baynv@danang.gov.vn

Ông Cao Tấn Ngọc
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3898470
Điện thoại di động: 0914.099.664
Email: ngocct@danang.gov.vn

Ông Lê Quốc Khánh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0983.118.894
Email: khanhlq2@danang.gov.vn

Ông Trần Xuân Thắng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914135165
Email: thangtx@danang.gov.vn

VII. Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên

Ông Nguyễn Đông Hải
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236.3626.755
Điện thoại di động: 0905014567
Email: haind7@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Tâm
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236. 3626285
Điện thoại di động: 0983871291
Email: tamnv2@danang.gov.vn

Ông Trần Đỗ Quang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động:
Email: quangtd1@danang.gov.vn

VIII. Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng

Ông Trần Công Tự
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại di động: 0913.477.108
Email: tutc@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Đình Thanh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại di động: 0906400559
Email: thanhnd5@danang.gov.vn

Ông Trương Công Đức
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại di động: 0934919668

IX. Bảo tàng Mỹ Thuật

Ông Hà Thanh Vân
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236.3.865.689
Điện thoại di động: 0903.549.449
Email: vanht1@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Kỳ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236.3865.399
Điện thoại di động: 0905.261.144
Email: kynv@danang.gov.vn

Nguyễn Thị Trinh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0236.3865.356
Điện thoại di động: 0905.750.289
Email: trinhnt@danang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 356,218 Hôm qua: 489 - Hôm nay: 113 Tuần này: 3,910 - Tuần trước: 113 Tháng này: 53,860 - Tháng trước: 15,955 Online: 18

Quảng cáo

Chung nhan Tin Nhiem Mang